Będą zmiany w gminnej spółce?

Przez Robert Włodek,      Zapisano w: Aktualności     Komentarz: None

Załączam wniosek słubickich radnych o “natychmiastową dymisję Pana Ireneusza Woźniaka z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych”.
I jeden cytat wart podkreślenia: “złożone wyjaśnienia nie spotkały się z akceptacją członków komisji, ponieważ zdaniem komisji przedsięwzięcia Prezesa, rażąco naruszają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych oraz są bardzo odległe od podstawowych zasad etycznych”.
Sprawę ujawniłem 19 maja. Pisałem o prezesie Ireneuszu Woźniaku, załączałem faktury, które powiązana z nim spółka IRMAN wystawiła PUK-owi za sprzedaż dwóch samochodów (na łączną kwotę 56,5 tys. brutto). Władze miasta, po otrzymaniu wniosku radnych, poinformowały o przeprowadzeniu w spółce audytu. – Jeśli w tym konkretnym przypadku zostanie stwierdzone naruszenie przepisów prawa, prezes zostanie odwołany – zapewnia Beata Bielecka, rzeczniczka prasowa słubickiego urzędu miejskiego.

Komentarze są zamknięte dla tego posta.